Szanowni Państwo!

Przygotowuję się do opracowania wniosku o dotację UE (Poddziałanie 1.1.1 – Polska Wschodnia; Projekt: optymalizacja prowadzonych w zakładach przetwórstwa spożywczego procesów pasteryzacji i sterylizacji żywności).

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania niniejszej ankiety, co pomoże mi lepiej zrozumieć problemy oraz oczekiwania podmiotów stosujących procesy termicznie, i ostatecznie – opracować usługę jeszcze lepiej odpowiadającą potrzebom branży spożywczej.

Co zyskacie Państwo w zamian za udział w ankiecie? W końcowej fazie realizacji projektu, przekażę Państwu wyniki – podsumowanie – poniższej ankiety (bez danych, które wskazywałyby na osoby lub firmy udzielające odpowiedzi).

Ankieta składa się z 10 pytań (odpowiedzi wielokrotnego wyboru LUB pytania otwarte).